Kontakt

Redakcja:

Programki Sp. z o. o.

53-222 Wrocław, ul. Grzelaka 22/3

kontakt@programki.pl / tel – 833233822